Επικοινωνία, Αλληλογραφία, Τιμολογήσεις, Πληρωμές

 


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

 • Έδρα στην Ελλάδα:
 • Διεύθυνση: TALLOS IT, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Κέντρο
  • Κανάλι Πρέβεζας, ΤΚ: 48100
 • Α.Φ.Μ: EL105308742
 • IBAN Τράπεζας Πειραιώς: GR96 0172 4060 0054 0605 4070 815
  • Δικαιούχος Λογαριασμού: Γεράσιμος Χαμάλης
 • Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2682 200 541
 • Αλληλογραφία: Ταχ. Θυρίδα 1231, Ιωάννινα, ΤΚ: 45445, Ελλάδα
 • E-mail: info@tallosweb.com
 • Έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Διεύθυνση: TALLOS IT LTD
  • 20-22 Wenlock Road, N1 7GU, London, UK
 • Reg.No Εταιρείας: 10219844
 • IBAN Τράπεζας Κύπρου: CY23 0020 0128 0000 0005 0352 0800
  • Δικαιούχος Λογαριασμού: Gerasimos Chamalis
 • E-mail: info@talosweb.com
 • web: talosweb.com