Διαθέσιμες Θέσεις

Τμήμα Πωλήσεων & Δημοσίων Σχέσεων

Αναζητούμε άτομα που θέλουν μια καριέρα στην εξυπηρέτηση πελατών και επιθυμούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στο marketing της βιομηχανίας διαδικτυακών τεχνολογιών. Έχουμε διαθέσιμες θέσεις στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Business Management ή παρεμεμφερές πεδίο.

 

Τμήμα Ανάπτυξης Ιστοσελίδων

Αναζητούμε άτομα που θέλουν μια καριέρα στο Web Design και Web Development και επιθυμούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στη βιομηχανία ανάπτυξης διαδικτυακών τεχνολογιών. Έχουμε διαθέσιμες θέσεις στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Master σε Computer Sciences ή παρεμεμφερές πεδίο και 3 χρόνια εμπειρία.

 

Μηχανικοί Λογισμικού

Αναζητούμε Μηχανικούς Λογισμικού που θέλουν μια καριέρα στο Web Development και επιθυμούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στη βιομηχανία ανάπτυξης διαδικτυακών τεχνολογιών. Έχουμε διαθέσιμες θέσεις στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Master και Phd σε Computer Sciences ή παρεμεμφερές πεδίο και 5 χρόνια εμπειρία.

 

Πρακτική Άσκηση για Φοιτητές Πανεπιστημίων (ΑΕΙ)

Αναζητούμε φοιτητές Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων, που επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους μέσω της πρακτικής τους άσκησης στη βιομηχανία Λογισμικού. Έχουμε διαθέσιμες θέσεις στην Ελλάδα.

 

Πρακτική Άσκηση για σπουδαστές Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ)

Αναζητούμε σπουδαστές Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), που επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους μέσω της πρακτικής τους άσκησης στη βιομηχανία Λογισμικού. Έχουμε διαθέσιμες θέσεις στην Ελλάδα.

 

Πρακτική Άσκηση για σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Αναζητούμε σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους μέσω της πρακτικής τους άσκησης στη βιομηχανία Λογισμικού. Έχουμε διαθέσιμες θέσεις στην Ελλάδα.