Πρακτική Άσκηση για Τελειόφοιτους ΑΕΙ

Η Πρακτική Άσκηση και η τοποθέτηση σε Θέσεις Εργασίας είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσετε το Βιογραφικό σας. Η TALLOS IT είναι Επίσημος Φορέας Υποδοχής Φοιτητών εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων στην Ελλάδα. Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει:
-Οικονομική Στήριξη
-Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Έχουμε Θέσεις ανοικτές όλο το έτος. Ενημερώνουμε με νέες θέσεις συνεχώς τον νέο επίσημο κόμβο ΑΤΛΑΣ, όπου ο ενδιαφερόμενος φοιτητής ΑΕΙ μπορεί από εκεί να κάνει την αίτηση του. Μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση αυτόματα ενημερώνεται η εταιρεία μας και το ακαδημαϊκό ίδρυμα προέλευσης του υποψηφίου. Απαιτούμενα Έγγραφα:

-Σύντομο Βιογραφικό
-Αναλυτική Βαθμολογία

Ανάλογα με το πλήθος των ενδιαφερομένων, ο υποψήφιος μπορεί να χρειαστεί να εξεταστεί σε ένα test γνωστικού αντικειμένου πάνω σε θέματα της εκάστοτε θέσης. Το test συνήθως το υλοποιούμε διαδικτυακά και αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής.

Ακολουθεί συνέντευξη η οποία συνεκτιμάται με την βαθμολογία της εξέτασης γνωστικού αντικειμένου.

 

Πρακτική Άσκηση για Τελειόφοιτους Ανώτατατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ)

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει:
-Οικονομική Στήριξη
-Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Έχουμε Θέσεις ανοικτές όλο το έτος. Απαιτούμενα Έγγραφα:

-Σύντομο Βιογραφικό
-Αναλυτική Βαθμολογία

Ανάλογα με το πλήθος των ενδιαφερομένων, ο υποψήφιος μπορεί να χρειαστεί να εξεταστεί σε ένα test γνωστικού αντικειμένου πάνω σε θέματα της εκάστοτε θέσης. Το test συνήθως το υλοποιούμε διαδικτυακά και αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής.

Ακολουθεί συνέντευξη η οποία συνεκτιμάται με την βαθμολογία της εξέτασης γνωστικού αντικειμένου.

Στην περίπτωση των ΑΤΕΙ δεν υπάρχει κεντρικός επίσημος κόμβος ενημέρωσης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει μια διαδικτυακή αίτηση προς την TALLOS IT δηλώνοντας μας και το Ίδρυμα Προέλευσης του.

Πρακτική Άσκηση για Τελειόφοιτους ΙΕΚ

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει:
-Οικονομική Στήριξη
-Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Έχουμε Θέσεις ανοικτές όλο το έτος. Απαιτούμενα Έγγραφα:

-Σύντομο Βιογραφικό
-Αναλυτική Βαθμολογία

Ανάλογα με το πλήθος των ενδιαφερομένων, ο υποψήφιος μπορεί να χρειαστεί να εξεταστεί σε ένα test γνωστικού αντικειμένου πάνω σε θέματα της εκάστοτε θέσης. Το test συνήθως το υλοποιούμε διαδικτυακά και αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής.

Ακολουθεί συνέντευξη η οποία συνεκτιμάται με την βαθμολογία της εξέτασης γνωστικού αντικειμένου.

Στην περίπτωση των ΙΕΚ δεν υπάρχει κεντρικός επίσημος κόμβος ενημέρωσης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει μια διαδικτυακή αίτηση προς την TALLOS IT δηλώνοντας μας και το Ίδρυμα Προέλευσης του.

Πρακτική Άσκηση για Τελειόφοιτους ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει:
-Οικονομική Στήριξη
-Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Έχουμε Θέσεις ανοικτές όλο το έτος. Ενημερώνουμε με νέες θέσεις συνεχώς τον νέο επίσημο κόμβο ΜΑΘΗΤΕΙΑ, όπου ο ενδιαφερόμενος μαθητής ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ μπορεί από εκεί να κάνει την αίτηση του. Μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση αυτόματα ενημερώνεται η εταιρεία μας και η Σχολική Μονάδα προέλευσης του υποψηφίου. Απαιτούμενα Έγγραφα:

-Σύντομο Βιογραφικό
-Αναλυτική Βαθμολογία

Ανάλογα με το πλήθος των ενδιαφερομένων, ο υποψήφιος μπορεί να χρειαστεί να εξεταστεί σε ένα test γνωστικού αντικειμένου πάνω σε θέματα της εκάστοτε θέσης. Το test συνήθως το υλοποιούμε διαδικτυακά και αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής.

Ακολουθεί συνέντευξη η οποία συνεκτιμάται με την βαθμολογία της εξέτασης γνωστικού αντικειμένου.